Quasi 30 substàncies actives biocides deixen d'estar autoritzades a la UE Marc legal sobre la regulació de substàncies biocides
Actualitat » Notícies » Quasi 30 substàncies actives biocides deixen d'estar autoritzades a la UE

 

Marc legal sobre la regularització de substàncies biocides

 

Després de diversos anys d'investigacions, finalment, des del Programa de Revisió de substàncies actives biocides de la UE iniciat per la Comissió Europea el 2004, s'ha decidit no aprovar una trentena de combinacions de substàncies actives biocides i tipus de productes per a la seva utilització com a biocides, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 528/2012.


En total, s'està duent a terme una revisió de més de 700 combinacions amb la finalitat de donar resposta a la demanda i facilitar l'accés a aquest tipus de productes als professionals que més els necessiten, principalment hospitals i establiments d'atenció sanitària, així com altres sectors considerats crítics, com les indústries alimentàries.

Seguidament, adjuntem les gairebé 30 substàncies NO aprovades per la Comissió Europea:

Font:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2020:227:TOC 

Actualitat Dibosch
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.