Com gestionar els casos de COVID a l’empresa? Mesures de prevenció, detecció i gestió dels casos
Actualitat » Notícies » Com gestionar els casos de COVID a l’empresa?

Com gestionar els casos de COVID a l’empresa? 
Després de l’estiu, les empreses han de gestionar la tornada a l’activitat en plena convivència amb la COVID-19. Una mala planificació o incorrecta implantació de les mesures preventives pot significar la parada parcial o total de l’activitat empresarial per a les baixes provocades pel coronavirus.

Per aquest motiu cal gestionar la tornada a la nova normalitat seguint mesures preventives adequades tot seguint els nous protocols establerts, segons sectors, per assegurar-se un bon funcionament de l’activitat i la seguretat entre clients i treballadors.

A continuació destaquem els punts claus segons la Guia del Ministerio de Sanidad sobre Precedimientos de actuación para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al Sars-CoV-2.
 

Detecció i gestió dels casos


 

Les empreses han de seguir el protocol marcat per les autoritats sanitàries per tal de controlar la transmissió del virus. Per fer-ho, tots els casos sospitosos seran aïllats fins que s’obtingui el resultat de la PCR i serà llavors quan s’iniciarà la cerca dels seus contactes. En cas d’haver de gestionar una baixa, aquesta serà tramitada a través del CAPs.
 

Positiu de COVID-19: Desinfectem les instal·lacionsEn aquest punt, el propòsit de l’empresa serà procurar un ambient segur per la resta dels treballadors per poder seguir amb l’activitat. Un cop detectat el cas de COVID19 positiu a l’empresa caldrà establir un pla de xoc per a seguir amb l’activitat empresarial amb seguretat i no posar en perill la resta de treballadors, usuaris o clients.

 • Informant a tot el personal del cas i les mesures preses.
 • Netejant i desinfectant totes les instal·lacions per a poder seguir amb l’activitat. (sobretot les zones comunes i la zona de treball del treballador afectat) amb productes homologats pel Ministeri de Sanitat. Es pot fer una desinfecció manual o mecanitzades que suposen un gran estalvi de temps.

Mesures de prevenció bàsiquesL’objectiu principal és evitar contagis a les empreses, per tant, aquestes han d’implantar tots els protocols i mesures corresponents per assegurar entorns saludables i evitar la parada del servei i l’activitat.

En aquest sentit cal que es treballin les mesures en 3 nivells: De caràcter organitzatiu, Protecció col·lectiva, Protecció individual.

És imprescindible que les empreses reforcin les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de l’empresa davant de qualsevol escenari d’exposició.

 • La primera mesura és la distància, s’ha de procurar respectar la distància de seguretat entre els professionals dins l’empresa, i establir protocols per minimitzar el contacte entre persones siguin treballadors o clients.
 • La higiene de mans és prioritària. Per tant s’han de facilitar mitjans perquè els treballadors i treballadores puguin seguir hàbits d'higiene correctes dins l’empresa.
 • Assegurar una bona higiene de l’espai de treball, que caldrà intensificar, sobretot en zones de més contacte, i utilitzar productes adequats i amb registres desinfectants oficials.
 • S’ha de formar i informar el personal dels nous protocols per a implantar-los correctament i fer-ne un seguiment i control de compliment.

Mesures de caràcter organitzatiu

 • Implementar mesures per minimitzar el contacte entre treballadors i entre aquests i clients.
 • Establir un pla de continuïtat davant l’augment de baixes laborals del personal o d’un escenari amb alt risc de transmissió, el qual compti amb la participació i l’acord amb la representació legal dels treballadors.
 • Contemplar la redistribució de feines o el teletreball
 • En establiments oberts al públic:
  • Aforament limitat
  • Mecanismes de control
  • Organització dels clients que es trobin a l’exterior
  • Informar amb claredat als clients

Mesures de protecció col·lectiva

 • Implantar barreres físiques de separació
 • Delimitació i manteniment de distància a taulells

Mesures de protecció personal

 • Equips de protecció individual (EPI)
 • Ús de mascaretes

 

*Llistat de productes autoritzats “aquí”

*Adjuntem "aquí" el document oficial: "Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARA-CoV-2" del Ministeri de Sanitat. 


 
Actualitat Dibosch
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.