Nou protocol de neteja i desinfecció pel transport públic per carretera Guia de mesures extraordinàries durant la pandèmia de la COVID19
Actualitat » Notícies » Nou protocol de neteja i desinfecció pel transport públic per carretera

Nou protocol de neteja i desinfecció pel transport públic

La Direcció General de Transport Terrestre, Direcció General de Salut Pública, ha elaborat un nou protocol amb mesures de neteja i desinfecció a seguir pels serveis de transport públic de viatgers per carretera arran de la crisi de la COVID-19.


Aquest document és una guia, tot i que, els procediments a seguir seran específics segons l’empresa, sempre però, cal agafar com a referència les propostes d'aquest document o un equivalent per garantir la seguretat dels viatgers. 

Tal com s’especifica en el nou protocol, és bàsic saber diferenciar la neteja, acció per eliminar la brutícia i les impureses, de la desinfecció, que serveix per eliminar la càrrega microbiana de les superfícies. Per a aconseguir un bon resultat cal fer una neteja exhaustiva amb detergents i netejadors no catalogats com a biocides abans de procedir amb la desinfecció, la qual es realitzarà amb desinfectants d'activitat viroide que estiguin registrats pel Ministeri de Sanitat. Consulta aquí el llistat oficial de productes viricides.

Tanmateix, l'aplicació de la solució desinfectant es farà tenint en compte les indiccions del fabricant del producte viroide o de l’assessor d’higiene professional.

En el cas de la desinfecció per contacte cal assegurar que l'útil de neteja està suficientment impregnat de producte per assolir la màxima eficiència, i en el cas dels treballadors, aquells que realitzin les tasques de neteja i/o si s'escau, desinfecció, hauran de seguir les mesures descrites al protocol i protegir-se amb els equips necessaris segons el nivell de risc.

Vehicles

Els operadors de serveis de transport de viatgers estan obligats a realitzar com a mínim una neteja i desinfecció diària de tots els vehicles que hagin estat o estaran l'endemà de servei. En relació amb les mesures de neteja extraordinàries per als vehicles, s'estableixen un seguit de recomanacions específiques presents al document adjunt.

Estacions

De manera preventiva, durant la crisi sanitària caldrà intensificar la neteja de les zones d'ús comú, com lavabos o zones d'espera i descans entre d'altres. Les mesures de neteja i desinfecció extraordinàries determinen que cal, com a mínim, la neteja i desinfecció diària de les instal·lacions i elements vinculats al servei de transport.

 

*Link al documentProtocol de neteja i desinfecció pel transport públic de viatgers per carretera 

              

Actualitat Dibosch
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.