Guia de bones pràctiques per a allotjaments turístics Prevenció de COVID-19
Actualitat » Notícies » Guia de bones pràctiques per a allotjaments turístics

Guia de bones pràctiques per a allotjaments turístics

Prevenció de COVID-19

 

Cada dia ens arriba nova informació sobre les mesures de prevenció que cal tenir en compte per a prevenir contagis de COVID-19 i oferir espais nets i saludables a clients i treballadors.

 

Per a fer-ho més fàcil des de DIBOSCH compartim una guia rápida de bones praxis per ajudar als allotjaments turístics a preparar les seves instal·lacions per a la reobertura. Tractem punts bàsics que transmetran seguretat  i ajudaran a oferir ambients lliures de COVID-19.
 

 

RECOMANACIONS BÀSIQUES

 

 • Recomanar la desinfecció de mans als clients i treballadors a l’entrada i la sortida de l’establiment i les zones comunes. Disposar de locions hidroalcohòliques repartides per a les instal·lacions.
 • Establir protocols superiors de neteja i desinfecció. Per aquest punt cal revisar el pla d’higiene actual, detectar punts de risc i adapta-ho a les noves mesures.
 • Formar a tot el personal i supervisar el compliment dels nous protocols d’higiene.
 • Utilitzar productes desinfectants amb registres homologats pel Ministerio de Sanidad. I a poder ser amb registre Viricida per a una major seguretat.
 • El personal ha de mantenir una bona higiene de mans i augmentar la freqüència dels rentats. També es recomana l’ús de guants i mascaretes, si l’activitat a realitzar ho requereix.

 


A continuació presentem recomanacions per a la prevenció del contagi del virus específiques per a diferents zones d’un establiment turístic.

 


 

ZONA RECEPCIÓ

 

El taulell s’ha de netejar i desinfectar amb freqüència i evitar els elements manipulables pels clients. Es recomana disposar de solucions desinfectants, mocadors d’un sol ús i papereres amb pedal.

 

 

SERVEIS TÈCNICS I DE MANTENIMENT

És important que l’equip de manteniment revisi, que després de l’aturada, tots els sistemes funcionen correctament.  

 

 • Comprovar el correcte funcionament dels rentavaixelles, per a rentar a més  de 80ºC la vaixella, i validar la dosificació de productes químics.
 • Revisar diàriament que els dispensadors de sabó, desinfectant i paper d’un sol ús funcionin adequadament.
 • Revisar el sistema d’aire condicionat fent especial èmfasi a la neteja dels filtres., assegurant la renovació de l’aire.
 • Comprovar que els aspiradors, fregadores, escombradores, màquines de vapor entre altres màquines per a la neteja de les instal·lacions funciona correctament i estan netes i desinfectades.

 

 

MENJADOR, BAR I CUINA

Per les zones amb manipulació d’aliments i zones comunies es recomana:

 

 • Minimitzar l’autoservei dels clients, evitant punts de contacte. La Utilització de materials i objectes d’un sol ús en mesura del que sigui possible.
 • Després de cada servei o desocupació d’una taula cal desinfectar cadires i taula.
 • Netejar i desinfectar tota la vaixella que pugui haver estat en contacte amb les mans de clients i usuaris.
 • El tèxtil s’ha de netejar a més de 60C, canviar els mantells i tovallons de manera freqüent (entre client i client) i si és possible utilitzar-ne d’un sol ús.
 • Al finalitzar cada servei, ventilar les sales i netejar i desinfectar totes les superfícies que puguin haver estat tocades amb les mans.
 • S’ha de respectar al màxim les capacitats previstes per cada sala.


 

PERSONAL DE NETEJA

Per la neteja d’habitacions i zones comunes es recomana:

 

 • Extremar les mesures de neteja i desinfecció i augmentar la freqüència dels serveis, especialment a les àrees comunes.
 • Mantenir una especial atenció als objectes que es manipulen freqüentment (interruptors, baranes, poms de porta..)
 • Ventilar totes les habitacions i zones comunes diàriament.
 • Es recomana netejar i desinfectar a fons les habitacions al canvi d’ocupació.
 • Als carros de neteja s recomana disposar d’una solució hidroalcohòlica, mocadors d’un sol ús, guants i davantals de recanvi.
 • Utilització de sistemes de fregat  professionals per a evitar la contaminació creuada. Mopes de fregat d’un sol ús, o utilitzar una mopa per habitació o zona.
 • Utilització d’aspiradors amb filtre HEPA.
 • Seria ideal poder netejar i desinfectar els tèxtils i matalassos amb una màquina de vapor.

 

 

 

Font: https://turismo.gob.es/es-es/Novedades/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Buenas%20Prácticas%20COVID19.pdf

 

Actualitat Dibosch
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.