La desinfecció de teixits per a evitar contagis El coronavirus SARS-CoV-2 pot sobreviu entre dos o tres dies en els teixits
Actualitat » Notícies » La desinfecció de teixits per a evitar contagis

La desinfecció de teixits per a evitar contagis de coronavirus

 

Avui encara no hi ha evidències científiques contrastades sobre el comportament exacte de patògens com el coronavirus SARS-CoV-2 en els teixits, així i tot, és sabut que es poden arribar a mantenir entre les fibres entre dos i tres dies com en qualsevol altra superfície.

 

Una mala o nul·la desinfecció de la roba pot ajudar a propagar el virus, cal extremar les prevencions sobretot en entorns sanitaris, geriàtrics i amb malalts contagiats.

 

Segons els estudis publicats fins al moment, els virus com el coronavirus SARS-CoV-2, no toleren molt bé les altes temperatures i no presenten una gran resistència a detergents i desinfectants habituals. A continuació presentem punts a tenir en compte per assegurar un bon procés de desinfecció de la roba.

 

 

 1. Separació de la roba contaminada. Durant la pandèmia de COVID-19 es recomana rentar a part la roba de les persones portadores de virus i extremar les precaucions del personal de la bugaderia amb l’ús d’equips de protecció (guants, mascaretes, bates..) 

 

 

 1. Establir un programa adequat per a la desinfecció.  Cal tenir en compte els nivells i tipologia de brutícia i teixits a tractar per a establir el millor programa i dosificació de productes. Per a desinfectar correctament cal ajustar alcalinitats, temperatures, relacions de càrrega i banys, temps, etc. I utilitzant productes adequats per a garantir la desinfecció.

 

 

 1. Treballar en nivells de 5-6 litres d’aigua per quilo de roba. Cal emprar més aigua del que és habitual i evitar els rentats amb càrregues saturades. Es recomana una relació de càrrega de 1:14, perquè és important que la roba tingui espai per a rentar-se correctament.  En relació amb la força aplicada, el factor “g” ha de ser 0,4 Kgm/ s2       

 

 

 1. Rentar la roba a altes temperatures, ideal entre 80-90ºC, sinó almenys a 60-70ºC, perquè el virus no pugui sobreviure. És l'única manera de desinfectar amb eficàcia.

 

 

 1. Utilitzar productes adequats en cada tram del procés.  Per a garantir una bona desinfecció es recomana utilitzar:

 

   • Productes amb molta càrrega de tensioactius que permetin una major penetració del desinfectat i el detergent a les fibres.

 

   • Productes desinfectants que continguin peròxid d’hidrogen i àcid peracètic per a desinfectar els teixits.

 

 

   • Productes anticoagulants i antiredipositant que separi la brutícia dels teixits, eviti la coagulació  de la matèria orgànica i mantingui les partícules de brutícia en suspensió sense deixar que tornin a incrustar-se als teixits.

 

Un cop la roba desinfectada es treu fora de la màquina, cal seguir protocols estrictes per a evitar recontaminar-la. Amb els productes esmentats, si el procés es fa correctament, tant el tambor com les aigües residuals queden desinfectades. Per tant es podria tornar a omplir de roba sense creuar contaminacions entre rentades.

 

Correcta gestió de la roba i els espai per evitar contaminacions creuades


 

Establir a la bugaderia protocols segurs pel personal i la gestió de la roba bruta , evita contaminacions creuades i manté un ambient saludable i segur pels treballadors.

 

Separació física d’espais. Es recomana separar clarament la zona d’entrada de la roba contaminada i bruta de la zona neta d’assecat i planxat.

 

Recollida i Manipulació. És molt important que el personal que manipuli la roba  faci ús d'equips de protecció personal (guants, bates, etc.) per evitar problemes de contaminació creuada.

 

Classificació. Separar la roba segons nivells de brutícia, contaminació i tipologia de teixits, ajuda a evitar contaminacions creuades i facilita la gestió de programes i processos de rentats segurs i eficients.Emmagatzematge.  La roba neta ha de separar-se de la roba bruta. Això és important per evitar que els bacteris es quedin en l'ambient i contamini la roba neta.

 

Transport. Es recomana transportar la roba sempre en bosses o carros de transport i evitar al màxim el contacte amb superfícies.


 

 

Al mercat ofereix solucions per a garantir la màxima desinfecció com Induquim compta amb el sistema de rentat i desinfecció de teixits i abocaments EMG SaniQuick, especialment dissenyat per al sector hospitalari. En menys de 45 minuts aquest sistema és capaç de desinfectar qualsevol càrrega de brutícia orgànica.

 

EMG SaniQuick, està certificat per l'Institut Europeu d'Investigació Aplicada WKF (Alemanya).

Actualitat Dibosch
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.