SAT Maquinària
Manteniment
DE MÀQUINES
El Servei Tècnic de DIBOSCH, S.L. li garanteix professionalitat, solvència i efectivitat alhora de resoldre possibles entrebancs que poden sorgir de l'ús intensiu a que estan sotmeses les màquines de neteja industrials. Disposem dels millors tècnics, que han rebut formació especialitzada de tots els productes de maquinària que DIBOSCH li ofereix, per tal de ser capdavanters amb servei i eficiència.
Màquines
SEMPRE APUNT
Des del SAT de DIBOSCH es treballa per oferir un servei de confiança amb el client. Entenent la importància de tenir les màquines sempre a punt, DIBOSCH ha desenvolupat 2 tipus de contractes de manteniment que s'adeqüen específicament a les necessitats de cada màquina i de cada sector. D'aquesta manera proporcionem eines preventives per evitar reparacions costoses amb un control de les despeses derivades del SAT i evitem l'aturada del servei provocat per la inhabilitació de la màquina.

CONTRACTE COMPLERT: Dissenyat per clients que han de disposar de les màquines de forma immediata i que no poden interrompre la seva activitat per una averia sobtada. Els clients d'aquesta tipologia reben atenció prioritària davant les incidències.

CONTRACTE DE MANTENIMENT: Pensat per clients que volen dur a terme un manteniment preventiu de la màquina, realitzant manteniments periòdics per a tenir les màquines en l'estat més òptim.

Tots els clients amb contractes de manteniment gaudeixen de condicions especials, revisions gratuïtes així com descomptes en recanvis.

Per a més informació, poden contactar amb serveitecnic@dibosch.com.
Oficina
DE VENDES
La Divisió de SAT disposa del suport i recolzament de l'oficina de vendes de DIBOSCH.
Formacions personalitzades
PER EQUIPS
La llarga experiència dels nostres tècniques i fruit de la seva exhaustiva formació a casa dels millors fabricants de maquinària de neteja industrial, ofereixen cursos per transmetre el seu coneixement i aportar un valor afegit en la venda d'una màquina.

Actualment oferim formacions de manteniment bàsic de les màquines, per operaris i equips de treball tant a les nostres instal·lacions com a casa dels clients. L'objectiu d'aquestes sessions és invertir en coneixement de com mantenir l'estat òptim de les màquines i assolir un estalvi en els recanvis i les reparacions.
Tallers
MÒBILS
Disposem de 4 tallers mòbils totalment equipats per garantir el màxim de reparacions a casa del client. D'aquesta manera intentem optimitzar els desplaçament dels tècnics i evitar retirar les màquines deixant in operativa l'eina més eficaç per a la neteja i manteniment de les instal·lacions dels nostres clients.
Recanvis
EN ESTOC
Com a distribuïdors oficials de les marques que comercialitzem, disposem d'un ampli estoc de recanvis per poder operar amb rapidesa i reparar les màquines a l'instant sense la necessitat d'esperar els recanvis i demorar les incidències tècniques dels nostres clients
Ámplia gamma de
PRODUCTES QUÍMICS
Tenim una de les gammes més àmplies del mercat de productes per a la neteja industrial. Gràcies a la col·laboració amb el departament comercial de maquinària, oferint la millor solució per cada situació. Consulti el catàleg de productes especials per maquinària: detergents, abrillantadors, decapants, etc.
Tornar a

Maquinària
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.