Els factors de la neteja Tota la actualitat de Dibosch Auditem, assessorem i informem de diversos factors relacionats amb la Bugaderia La qualitat d´un procés de rentat depèn de l´equilibri de 4 factors que de forma equilibrada, afectarà a la qualitat, eficàcia i rendibilitat de cada rentada. ACCIÓ...
Productes » Divisió Bugaderia » Els factors de la neteja
Auditem, assessorem i informem de diversos factors relacionats amb la Bugaderia

La qualitat d´un procés de rentat depèn de l´equilibri de 4 factors que de forma equilibrada, afectarà a la qualitat, eficàcia i rendibilitat de cada rentada.

ACCIÓ QUÍMICA
És l'acció que realitzen els productes químics, blanquejants i l'aigua sobre la brutícia i les fibres dels teixits. Un factor bàsic i essencial en totes les tasques de neteja i com més adequada i precisa sigui la seva dosificació, ens permetrà reduir la resta de factors. Per aquest motiu, és fonamental utilitzar el producte adequat per poder incidir en la reducció de costos energètics i estalvi en el medi ambient.

ACCIÓ MECÀNICA
És l'acció física que elimina la brutícia mitjançant la fricció dels seus elements. Aquest factor l'aporta cada rentadora mitjançant l'alçada de la caiguda de la roba, la velocitat de girar, el nivell de l'aigua, el volum de càrrega, etc. L'acció mecànica és la òptima quan la màquina fa possible l'eliminació de la brutícia amb el menor desgast i la mínima reposició de la brutícia en el teixit.

EL TEMPS
Fa referència a la durada de cada fase de rentat. Factor relacionat directament amb producte i la màquina que emprarem per fer la neteja. La màquina està pensada per reduir el factor temps i l'acció química. Totes les reaccions químiques necessiten un temps per poder complir la seva funció de forma correcta.

LA TEMPERATURA
La temperatura facilita l'eliminació de la brutícia d'origen greixos i en general facilita les tasques de neteja. Indica la influència de la temperatura en cada fase de rentat segons el tipus de fibra i de brutícia. Aquest factor es decisiu per una bona dissolució dels detergents però serà condicionat en funció dels colors i del tipus de fibra.
ualsevol alteració d´un d´aquests 4 valors haurà d´estar compensat augmentant la resta de factors. Però per DIBOSCH, creiem que l´aigua hauria d´estar inclosa en aquests factors perquè qualsevol valor alterat dins d´aquest recurs, afecta de forma considerable en el resultat final.

L´aigua es el principal agent de la neteja i en el sector de la bugaderia cal analitzar-la detingudament per detectar el seu contingut en sals i metalls que poden arribar a malmetre la roba i impedir que la qualitat de la neteja sigui realitzada en les condicions més òptimes. És necessari que l´aigua arribi a les màquines amb les correccions ja realitzades i amb les millors condicions per rentar.
Actualitat Dibosch
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.