Productes alimentació

Productes Productes alimentació

Higiene en la
INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Assessorament i serveis per a la indústria alimentària
Food va ser la primera divisió que va néixer com un primer pas cap a l´especialització. Actualment, la seva activitat se centra en oferir assessorament, serveis i productes per a la indústria alimentària en tot els seus àmbits, especialment en la indústria càrnia.

Les mesures i controls de seguretat cada vegada són més exigents en el sector alimentari per garantir la innocuïtat dels aliments. Els responsables de qualitat i propietaris d´empreses d´aquest sector dissenyen sistemes per aconseguir que els aliments que comercialitzen siguin segurs i no comportin un perill per la societat. Però en la seguretat alimentària hi intervenen molts factors i en aquest sentit, des de DIBOSCH intentem treballar com a col·laboradors dels departaments de qualitat, assessorant, auditant i recomanant les millors solucions i mètodes de treball més convenients segons cada client.

Prevenció + Control
=SEGURETAT

Una de les nostres premisses és la prevenció per evitar perills i poder garantir la innocuïtat i salubritat dels aliments. Amb aquest objectiu, treballem per aportar millores en els processos d´higiene i oferim plans d´higiene totalment personalitzats per marcar unes bones pràctiques d´higiene. Els autocontrols han esdevingut una eina imprescindibles en aquest sector i des de la nostra divisió, oferim aquest servei conjuntament amb formacions específiques per als equips de neteja per assegurar-nos que les pautes indicades en el pla, es compleixen estrictament.

Una eina que des de la perspectiva de la qualitat, és indispensable.

Assessorament
i plans d’higiene

La gran diversitat d´especialitzacions, les constants millores i les exigències d´aquest mercat, ens obliga a estar a l´ordre del dia i a adaptar-nos ràpidament a cada una de les necessitats dels nostres clients. Treballem sota les pautes que marca el Sistema APPCC per garantir que el nostre mètode de treball s´adapta a totes les necessitats d´una manera pràctica i eficient.

Proposem eines que s´adapten a diferents sistemes de treball, analitzem els processos i aportem millores des d´una perspectiva global més enllà d´un producte químic per oferir un conjunt de mètodes que aportin els millors resultats dins els controls rutinaris.
PRE
AUDITORIA
Els nostres tècnics es desplacen a les instal·lacions dels clients per fer una pre auditoria de les instal·lacions, conèixer els processos que es realitzen tant de fabricació com de manipulació d'aliments així com el mètode de neteja i desinfecció emprat. Analitzem tots els punts amb atenció per poder fer la millor proposta amb especial atenció a les possibles zones de perill.
LA
AUDITORIA
Un cop identificades les zones, les instal·lacions dels establiments i l'ús que se'n realitza, es registra el grau de brutícia i el risc de contaminació dels aliments. S'identifica tota la maquinària, l'utillatge, els estris que s'han de netejar i desinfectar i el grau de dificultat per realitzar una bona neteja i desinfecció. Un cop analitzats aquests factors, des del nostre departament tècnic, es consideren els productes més adients per a cada espai i estri, la freqüència de neteja i la dosi específica. En cas d'aplicacions amb sismes d'escuma, CIP o altres estacions, es considera el mètode d'aplicació.
REALITZACIÓ
DEL PLA
Un cop analitzats tots els punts i descrits els productes a aplicar en cada cas, el tècnic descriu acuradament tots els processos de neteja i desinfecció segons marca el protocol APPCC. En un document, es recull tota la informació necessària per realitzar les tasques de neteja sota un mateix protocol.

1. PRODUCTES: Es llisten tots els productes determinats en l'auditoria.
2. PROCEDIMENTS:  Per cada zona de les instal·lacions, es descriuen totes les superfícies, estris i utillatge a netejar amb el producte assignat, el mètode d'aplicació, la dosi de producte, la freqüència amb que es farà el procés d neteja i desinfecció. D'aquesta manera ens assegurem que els productes s'apliquin correctament sobre tot quan hi ha personal nou i puguem garantir que el pla s'executa sense irregularitats.
3. CARTELLERIA: De forma resumida gràficament per facilitar la identificació dels productes i els processos, realitzem cartelleres amb les zones, les superfícies i els útils a netejar perquè estigui a l'abast de tots els usuaris de les instal·lacions.
4. AUTOCONTROLS: Mitjançant totes les pautes marcades en el pla, elaborem fulles de control pels usuaris on es registra el dia i l'hora per cada zona, estri o equip netejat i desinfectat així com es poden anotar observacions que l'usuari hagi pogut detectar. D'aquesta manera es realitza un registre deixant constància que se segueix el pla de forma exhaustiva i sota els criteris de freqüència establerts.
EXECUCIÓ
DEL PLA
Un cop finalitzat el registre de la informació, es realitza un document amb tota la informació descrita i complementada amb totes les fitxes tècniques, fitxes de seguretat i els registres dels productes. És el mateix tècnic que es desplaça a casa del client per entregar el pla i realitzar una formació al responsable. La importància de l'aplicació i la freqüència de neteja és summament important per garantir la seguretat alimentària. Amb aquesta premissa, també es realitzen formacions als equips de neteja per assegurar-nos la correcte aplicació i aprenentatge per part dels operaris que realitzen les tasques de neteja i desinfecció.
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.