DIVISIÓ DE BUGADERIA Alta qualitat en el procés de rentat
Innovació contínua i Servei Tècnic professional

La Divisió de bugaderia de DIBOSCH neix com una darrera especialització dins la divisió de productes promoguda pels complexes sistemes i requeriments tècnics necessaris que defineixen aquests sector.

Des d´aquesta divisió s´ofereixen productes de bugaderia industrial, equips de dosificació i un alt valor afegit mitjançant serveis personalitzats en funció de la tipologia de client.

Bugaderia està formada per un equip altament qualificat gràcies a l'experiència adquirida al llarg dels anys, a la formació constant i al suport permanent que ens brinden els nostres proveïdors. Són expert en tèxtils, en la identificació de taques, brutícies i en assessorar adequadament per millorar els sistemes o resoldre qualsevol tipus d´incidència detectada dins els processos de les bugaderies industrials.

L´objectiu d´aquest equip es oferir un sistema propi que aporti excel·lents resultats en el rentat de la roba minimitzant els costos de cada rentada així com garantir el menor impacte ambiental mitjançant l´estalvi en l´energia.
Auditem, assessorem i informem de diversos factors relacionats amb la Bugaderia

La qualitat d´un procés de rentat depèn de l´equilibri de 4 factors que de forma equilibrada, afectarà a la qualitat, eficàcia i rendibilitat de cada rentada.

ACCIÓ QUÍMICA
És l'acció que realitzen els productes químics, blanquejants i l'aigua sobre la brutícia i les fibres dels teixits. Un factor bàsic i essencial en totes les tasques de neteja i com més adequada i precisa sigui la seva dosificació, ens permetrà reduir la resta de factors. Per aquest motiu, és fonamental utilitzar el producte adequat per poder incidir en la reducció de costos energètics i estalvi en el medi ambient.

ACCIÓ MECÀNICA
És l'acció física que elimina la brutícia mitjançant la fricció dels seus elements. Aquest factor l'aporta cada rentadora mitjançant l'alçada de la caiguda de la roba, la velocitat de girar, el nivell de l'aigua, el volum de càrrega, etc. L'acció mecànica és la òptima quan la màquina fa possible l'eliminació de la brutícia amb el menor desgast i la mínima reposició de la brutícia en el teixit.

EL TEMPS
Fa referència a la durada de cada fase de rentat. Factor relacionat directament amb producte i la màquina que emprarem per fer la neteja. La màquina està pensada per reduir el factor temps i l'acció química. Totes les reaccions químiques necessiten un temps per poder complir la seva funció de forma correcta.

LA TEMPERATURA
La temperatura facilita l'eliminació de la brutícia d'origen greixos i en general facilita les tasques de neteja. Indica la influència de la temperatura en cada fase de rentat segons el tipus de fibra i de brutícia. Aquest factor es decisiu per una bona dissolució dels detergents però serà condicionat en funció dels colors i del tipus de fibra.
ualsevol alteració d´un d´aquests 4 valors haurà d´estar compensat augmentant la resta de factors. Però per DIBOSCH, creiem que l´aigua hauria d´estar inclosa en aquests factors perquè qualsevol valor alterat dins d´aquest recurs, afecta de forma considerable en el resultat final.

L´aigua es el principal agent de la neteja i en el sector de la bugaderia cal analitzar-la detingudament per detectar el seu contingut en sals i metalls que poden arribar a malmetre la roba i impedir que la qualitat de la neteja sigui realitzada en les condicions més òptimes. És necessari que l´aigua arribi a les màquines amb les correccions ja realitzades i amb les millors condicions per rentar.

Productes Divisió Bugaderia

Actualitat Dibosch
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de DIBOSCH S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Ctra. De Riudellots a Cassà s/n Pol. Ind. Girona 17457 Riudellots de la Selva (Girona), Ref. Protecció de dades.