mantenimiento de maquinaria de limpieza

Quin manteniment necessita una màquina de neteja?

Com mantenir la màquina de neteja

El manteniment d’una màquina de neteja és imprescindible per al seu bon funcionament i assolir un rendiment òptim de la màquina. A més, un bon manteniment allarga la vida de qualsevol màquina de neteja industrial i ajuda a evitar reparacions i parades del servei no previstes.

Sempre cal tenir en compte que l’ús que es fa de la màquina sigui adient per a cada tipus de brutícia. De fet, a mida que augmenten les hores d’ús i els nivells de brutícia, la màquina de neteja necessitarà major manteniment per garantir unes bones condicions de treball..

Per a un manteniment adient és important prestar atenció a la neteja de les peces i la revisió de l’estat d’aquestes. Si els raspalls, filtres o gomes es troben gastats o bruts els acabats que la màquina deixarà a les superfícies no seran els esperats. Per aquest motiu és important comptar amb un bon servei de recanvi de les peces

A continuació us detallarem les peces de les màquines de neteja industrials que cal revisar per fer un manteniment adequat.

Manteniment bàsic de Fregadora industrial

 • El dipòsit de recuperació o aigua bruta ha de ser buidat i esbandit després de cada ús. És important netejar els filtres i deixar les tapes obertes perquè puguin assecar-se.

  El dipòsit de solució o aigua neta també ha de ser buidat. Els filtres s’obstruiran si els deixem en remull. L’aigua que fem servir ha d’estar filtrada i els detergents que hi dipositem han de ser amb control d’escuma.
 • Considerant que els raspalls i les gomes d’una fregadora s’emporten tota la brutícia que troben, han de ser netejats i esbandits regularment.
 • Les bateries també són una part important d’una fregadora industrial i s’han de revisar sovint. De fet, si la bateria comença a fallar pot generar problemes en l’aparell. Per exemple, l’aigua pot sortir de la bateria i l’àcid que aquesta peça conté pot fer malbé el paviment.

Manteniment bàsic de la hidronetejadora industrial

 • La presa d’aigua de la màquina ha de tenir el cabal necessari per evitar preses d’aire, que poden causar un mal funcionament i falta de pressió de l’aparell.
 • La pressió d’aigua d’entrada ha d’estar normalment de 2 a 4-6 bar depenent de la màquina de neteja industrial. Sempre és important evitar l’excés de pressió. Per controlar-la podem utilitzar un simple regulador de pressió abans d’alimentar la màquina.
 • La nostra hidronetejadora, un cop utilitzada ha de quedar sense entrada d’aigua i corrent. Així evitem avaries inesperades, produïdes per pèrdues d’aigua entre d’altres.

  La mànega de sortida de la nostra hidronetejadora  sempre la deixarem descarregada i  sense pressió. Si és hivern i la nostra hidronetejadora està a la intempèrie hem de deixar sense aigua les dues mànegues: la d’alimentació i la d’alta pressió. Així evitem congelacions i possibles trencaments en la bomba.
 • Els filtres d’aigua d’entrada i de sortida s’han de revisar i netejar periòdicament per poder assegurar que la hidronetejadora industrial funciona de forma òptima.
 • Cal seguir les recomanacions del fabricant i canviar periòdicament l’oli de la bomba.
  El canvi habitualment és entre 200 a 1000 hores de treball.
 • Si les màquines tenen pèrdues ni micro-pèrdues d’aigua cal corregir-les aviat per evitar un mal funcionament dels aparells. Aquestes pèrdues generen una fatiga innecessària a les màquines i que poden afectar el seu rendiment.
 • Les hidronetejadora millor si treballen amb aigua freda, com més temperatura hi apliquem a l’aigua més precipitacions de calç es creen  i el manteniment és més costos.

Manteniment bàsic d’un aspirador industrial

 • Comprova periòdicament la integritat del filtre i la bossa si en té, per assegurar que la unitat d’aspiració no estigui danyada.
 • Utilitza l’agitador de filtre cada vegada que acabis de passar l’aspirador: el filtre protegeix la unitat d’aspiració evitant que hi passi la pols, però al mateix temps no ha de constituir una resistència al pas de l’aire.
 • Durant l’ús, evita doblegar excessivament el tub. Així evitaràs pèrdues de pressió negatives, que redueixen el rendiment d’aspiració.
 • Durant l’aspiració cal evitar submergir el tub completament en el material. És important deixar passar una mica d’aire per mantenir la capacitat d’aspiració completa.
 • Utilitzar l’aspirador les hores recomanades pel fabricant.
 • Verifica periòdicament l’estat de les juntes. Els segells danyats causen pèrdues de rendiment significatives, així com una possible fuita de material.
 • Comprova sempre la integritat del tub d’aspiració i l’estat de les rodes. Aquest últim aspecte és especialment rellevant si l’aspirador treballa amb materials pesats.
 • Tria els accessoris correctes per a cada aplicació específica: l’accessori correcte permet accelerar la feina i també evitar possibles avaries i mals funcionaments.
 • També és rellevant guardar l’aspirador en un ambient net quan no s’utilitzi.

Formació de l’equip de manteniment: Formar el personal responsable del manteniment de la màquina ajuda a prevenir incidències greus i allarga la vida útil de les màquines. També és important que es facin formacions de recordatori o actualització periòdicament.

Recanvi de peces: Es recomana utilitzar els recanvis originals i només les peces de manteniment han de ser canviades pels operaris. La resta de recanvis s’han de gestionar a través de l’equip tècnic especialitzat en la reparació de maquinària de neteja.

Elaboració d’un pla de manteniment: Un cop coneixem les diferents tasques de manteniment que hem de dur a terme, és el moment d’elaborar el pla de manteniment per assegurar-nos que les accions es realitzen de la manera esperada. De fet, tenir una cartellera o document visible amb les tasques de manteniment a realitzar facilitarà les tasques als operaris.

Contractar un servei de manteniment: Si no es disposa de personal o recursos adequats per a realitzar el manteniment de les màquines de neteja industrial o simplement es vol externalitzar el manteniment, es poden contractar plans de manteniment segons cada necessitat als serveis tècnics especialitzats.

Més articles relacionats

Detergents per a les Fregadores Per entendre PER QUE HEM D’UTILITZAR PRODUCTES QUÍMICS ESPECÍFICS DE MÀQUINA, hem de tenir clars dos conceptes: En primer lloc, la diferència entr...
Solucions per a netejar moquetes d’oficines Les moquetes i catifes s'acumulen en els teixits brutícia, pol·len, bacteris i al·lèrgens, que poden causar malaltia o al·lèrgies als empleats o els c...
Productes per a fregadoras Per a les fregadores no és apte qualsevol producte detergent. Independentment de quin sigui l’àmbit en què les faci servir (sanitari, comercial, ...
La importància de la higiene en la indústria alime... La contaminació bacteriana, en la indústria alimentària, representa un perill constant per a la salut pública. Aquests brots es poden originar per div...