La importància de la higiene per a la salut de tots

Augmentar la  consciència de la població sobre la importància de mantenir uns bons nivells d’higiene en espais públics, llocs de feina, la llar o una bona higiene personal és vital per a millorar els nivells de salut globals i guanyar en qualitat de vida.

Segons indica l’OMS, per promoure la higiene calen canvis conductuals a través de la motivació, la informació i l’educació. Les campanyes d’àmbit nacional en els mitjans de comunicació, i una educació activa d’higiene a les escoles, ajuda al canvi i a la millora dels nivells d’higiene.

El rentat de mans salva vides

Diversos estudis, realitzats per UNICEF, han comprovat que amb el rentat de mans regular, es pot reduir gairebé en un 23% la transmissió de malalties respiratòries, com la pneumònia, que pot arribar a causar la mort en menors de cinc anys.

Els especialistes també ressalten la importància de la higiene dels aliments. Rentant amb aigua potable i desinfectants específics per aliments les fruites i verdures, es poden prevenir malalties com la Síndrome urèmica hemolítica (SUH) entre altres.

També la higiene del personal de centres educatius i sector sanitari és clau per no agreujar les situacions i evitar contagis entre malalts, menors i gent gran que poden ser més vulnerables.

El terme higiene es deriva del griegohygieinós que vol dir “sa, saludable”, que al seu torn, es deriva de Hygieia “salut”. Aquest últim és també el nom que els antics Grecs li donaven a Higía, la deessa de la curació, la neteja i la sanitat.

En termes moderns, la higiene és un conjunt de coneixements i tècniques que apliquen els individus per al control de factors que exerceixen o poden exercir efectes nocius sobre la seva salut, en aquest sentit, la higiene personal és el concepte bàsic de la neteja, de la neteja i de la cura del cos humà.

Més articles relacionats

Avantatges dels productes de neteja ecològics prof... Cada dia més, els productes de neteja ECO FRIENDLY formen part dels requeriments de més sectors sensibles a implantar solucions respectuoses amb el me...
Quin manteniment necessita una màquina de neteja? Com mantenir la màquina de neteja El manteniment d’una màquina de neteja és imprescindible per al seu bon funcionament i assolir un rendiment òpti...
Com prevenir grips i refredats? Durant els mesos de més fred, és quan part de la població pateix els efectes de malalties víriques com el refredat o la grip. Aquestes malalties ens a...
Neteja segura. Com prevenir la contaminació creuad... Què és la contaminació creuada. definició? La contaminació creuada és la transferència de bacteris, virus, gèrmens o altres substàncies d'u...