Com prevenir grips i refredats?

Durant els mesos de més fred, és quan part de la població pateix els efectes de malalties víriques com el refredat o la grip. Aquestes malalties ens afecten a tots, però hi ha segments de la població més vulnerables com: els infants, la gent gran, les persones amb malalties greu o cròniques i els professionals que treballen amb aquests col·lectius. En aquest cas, cal tenir una cura especial per evitar complicacions no desitjades.

Tal com ens recomana el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,  una de les millors maneres d’evitar la propagació de la grip és seguir unes bones pràctiques d’higiene. D’aquesta manera,  ajudem a disminuir la transmissió del virus.

A continuació us presentem les mesures higièniques més importants a tenir en compte, per tal d’evitar al màxim la transmissió d’aquestes malalties.

 

5 Hàbits que ens ajudaran a protegir-nos de la grip

 

1- Al tossir o esternudar procurar tapar-nos la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús, i llençar-lo a les escombraries. Si no teniu mocador, tossir o esternudar tapant-vos amb la part superior de la màniga i no amb la mà, per evitar estendre els virus a zones comuns

2- Rentar les mans amb freqüència amb aigua i sabó o amb un preparat amb alcohol. I eixugar bé les mans amb paper. Aconsellem rentar les mans després de tocar superfícies comunes com: baranes, manetes de portes, teclats i ratolins d’ordinador, telèfons, elements de subjecció en el transport públic i després d’esternudar i mocar-vos.

3-Evitar el contacte proper amb persones malaltes de la grip;, no compartiu menjar ni gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions

4- Ventilar sovint els espais tancats (classes, despatxos, zones comunes, etc.) com a mínim durant quinze minuts al dia.

5- Netegar i desinfectar regularment amb productes específics superfícies i mobiliari; sobretot els espais que s’utilitzin amb més freqüència i les que entren més en contacte amb les mans (llapis, taules, teclats d’ordinador, ratolins, manetes de porta, etc.).

 

*A les escoles i guarderies cal aumentar la neteja i la desinfecció de les joguines, els instruments musicals, els llapis i, en general, el material escolar compartit, ja que fàcilment poden entrar en contacte amb les secrecions nasals dels infants.

 

 

Font d’informació 

 

Més articles relacionats

Diferències entre neteja i desinfecció? Erroniament pensem que quan netegem també desinfectam.  Però en canvi els dos processos comporten resultats molt diferents. També considerem que ...
Com evitar embussaments als banys durant la tempor... Algunes tovalloletes dels banys s’han convertit en un problema per les canonades, perquè col·lapsen els sistemes de desaigües. El problema sorgeix ...
5 Avantatges dels carros de neteja professionals Els carros de neteja són una eina indispensable en equips de neteja professional. Treballar amb un bon carro pot significar un augment de la productiv...
7 Avantatges de la neteja a vapor Una neteja sostenible i eficaç Mantenir les instal·lacions netes i en bones condicions aporta avantatges importants com; millorar els espais de treba...